:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?O kierunkach rozwoju w Siedlcach - konferencja z marszałkiem

Informacje, kierunkach rozwoju Siedlcach konferencja marszałkiem - zdjęcie, fotografia
  • Fotka nr 0 z 5
  • Fotka nr 1 z 5
  • Fotka nr 2 z 5
  • Fotka nr 3 z 5
  • Fotka nr 4 z 5
04/06/2018 19:52

Wspólnie z samorządowcami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi władze Mazowsza rozmawiają o priorytetach, celach i wyzwaniach dla województwa mazowieckiego. Organizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na terenie całego regionu debaty mają pomóc w wypracowaniu optymalnych kierunków rozwoju województwa.

– To jest moment, kiedy dyskutujemy o tym, co do tej pory udało się zrobić. Oceniamy te minione 20 lat, ale mówimy też o przyszłości, o inwestycjach koniecznych w najbliższym dziesięcioleciu. Chcemy, aby Mazowsze rozwijało się równomiernie, w sposób przyjazny dla środowiska, tak aby warunki życia mieszkańców były coraz lepsze. Wiele udało się już zrobić, ale przed nami są kolejne wyzwania. Dlatego rozmawiamy o kierunkach rozwoju Mazowsza w sposób precyzyjny i konkretny, aby być na nie przygotowanym i wypracować najlepsze rozwiązania – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego oraz wsparciu unijnemu subregion siedlecki przeszedł ogromne zmiany, które widoczne są w każdej gminie i miejscowości. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie do subregionu siedleckiego trafiło już ponad 1 mld zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz przeszło 1,8 mld zł z UE. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004-2006, RPO WM 2007-13, PROW 2007-13, a także RPO WM 2014-20 i PROW 2014-20.
– Przez ostatnie dwie dekady subregion siedlecki zmienił się diametralnie. Dobre drogi, połączenie kolejowe, inwestycje w placówkach zdrowia czy nowe obiekty sportowe to tylko część przedsięwzięć, które udało się zrealizować. To bardzo cieszy, ale mamy jeszcze wiele ambitnych planów na najbliższe lata. Chcemy je przedyskutować w szerokim gronie – mówi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.
Warto również podkreślić, że tylko do tej pory w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, beneficjenci z subregionu siedleckiego złożyli 653 wnioski, w których ubiegają się o ok. 977,7 mln zł z UE. Zatwierdzonych do dofinansowania zostało 275 projektów na łączną kwotę wsparcia 512,1 mln zł. Podpisanych zostało już 235 umów, co oznacza, że wnioskodawcy mają do wykorzystania ponad 433,7 mln zł. Do największych projektów należą m.in. rozwój mobilności miejskiej w powiecie sokołowskim (42,8 mln zł), rozbudowa infrastruktury drogowej w Siedlcach (38,8 mln zł), budowa centrum przesiadkowego w Siedlcach (11,5 mln zł), odnawialne źródła energii w gminie Łochów (9,8 mln zł) i w Mińsku Mazowieckim (8,6 mln zł), przebudowa drogi powiatowej nr 2247W (pow. węgrowski 12,2 mln zł), rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej (6,1 mln zł), termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (5,5 mln zł), rozwój szkolnictwa zawodowego (18,6 mln zł).

DROGI
W sumie na budowę i rozbudowę blisko 1,9 tys. km dróg zarówno wojewódzkich, jak również gminnych i powiatowych w subregionie siedleckim samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 510 mln zł ze środków z własnego budżetu. Pomogły także fundusze unijne. Tylko w latach 2004-2013 na realizację projektów drogowych beneficjenci z tej części regionu otrzymali ponad 290 mln zł z UE.

Drogi wojewódzkie
Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza zarządzanych przez MZDW obejmuje ponad 2,8 tys. km. Ich stan z roku na rok jest coraz lepszy, co przekłada się również na komfort podróżowania i bezpieczeństwo mieszkańców.

– Przez ostatnie 20 lat subregion siedlecki  był ogromnym placem budowy w zakresie dróg wojewódzkich. Po wielu latach zmagań wybudowaliśmy most na Bugu w Małkini. Kierowcy mogą już korzystać z 15-kilometrowego odcinka drogi nr 627 z Małkini do Kosowa Lackiego wybudowanej śladem nieczynnej linii kolejowej.  Przebudowaliśmy też ponad 39 km drogi woj. nr 637 od Stanisławowa do Węgrowa. Ale na tym nie poprzestajemy. Jeszcze w tym roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina rozpoczniemy przebudowę drogi nr 698 na terenie powiatu łosickiego. Na drogi wojewódzkie w subregionie siedleckim popłynął ogromny strumień funduszy unijnych – to blisko 289 mln zł. W dalszym ciągu priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. W ramach współpracy z samorządami budowane są chodniki i ciągi pieszo-rowerowe – mówi Mariusz Kozera zastępca dyrektora ds. Inwestycji MZDW w Warszawie.

Największe dotacje drogowe zasiliły m.in.:
•    przebudowę 39-kilometrowgo odcinka drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów (135,6 mln zł);
•    budowę mostu na Bugu w Małkini (blisko 82 mln zł);
•    budowę 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 627 z Małkini do Kosowa Lackiego (51,3 mln zł);
•    przebudowę drogi nr 696 w Mokobodach (blisko 7 mln zł);
•    przebudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica (4 mln zł);
•    budowę drogi wojewódzkiej nr 801 z Warszawy do granicy województwa (3,5 mln zł);
•    przebudowę drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Ruda Wolińska (2,8 mln zł);
•    przebudowę 3-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 803 Żelków-Dąbrówka-Ług (2 mln zł);
•    budowę ciągu pieszo-rowerowego w Węgrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 696 (1 mln zł);
•    remont 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 811 Chybów-Hołowczyce (1,9 mln zł);
•    remont drogi wojewódzkiej nr 698 Stara Kornica-Wólka Nosowska (1,7 mln zł).

Wsparcie dla dróg powiatowych
Na wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego liczyć mogły również samorządy powiatów. Ponad 100 mln zł przeznaczonych zostało w tym roku na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Do samorządów z subregionu siedleckiego trafiło łącznie ponad 16,5 mln zł na przebudowę sześciu odcinków dróg w powiatach: siedleckim, sokołowskim, węgrowskim, mińskim, garwolińskim i łosickim.

Lepszy dojazd do gruntów rolnych
Zarząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również samorządy lokalne w budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ciągu ostatnich 20-lat tylko w subregionie siedleckim udało się wybudować ponad 1 tys. km tych dróg, za ponad 57,4 mln zł dofinansowania. To ważne inwestycje nie tylko dla rolników, którzy mają łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem. Kolejne 6,8 mln zł wsparcia trafi do beneficjentów z subregionu siedleckiego w tym roku. Dzięki tym środkom wybudowanych zostanie 60,6 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

ZDROWIE
Inwestycje nie ominęły także placówek służby zdrowia. Dużym wsparciem dla placówek zdrowotnych samorządu Mazowsza okazały się środki unijne – 81,6 mln zł w latach 2007-2013. Z kolei z budżetu województwa w ciągu ostatnich 20 lat trafiło do nich w sumie blisko 126,2 mln zł, w tym 23,1 mln zł na inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

– Nasz szpital ciągle inwestuje i się rozwija. Chcemy zapewnić naszym pacjentom jak najlepsze warunki. Dzięki pozyskiwanym dofinasowaniom unijnym czy środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego możemy realizować projekty związane m.in. z modernizacją placówki, zakupem nowoczesnych urządzeń i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań. Powoli kończymy już prace na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, trwa modernizacja oddziału ortopedyczno-urazowego. Wdrażamy też projekt koordynowanej kompleksowej opieki kardiologicznej. Jednak naszą najważniejszą inwestycją, którą ukończymy w tym roku jest budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Już w październiku oddamy do użytku nowoczesny, profesjonalny i jedyny na terenie subregionów siedleckiego i ostrołęckiego ośrodek, w którym będą mogli się leczyć pacjenci z problemami onkologicznymi – podkreśla Marcin Kulicki, prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Do największych inwestycji realizowanych w siedleckiej placówce można zaliczyć m.in.:
•    rozbudowę i przebudowę budynku „H” i „G” oraz nadbudowę budynku „G” na potrzeby oddziałów dziecięcego i okulistycznego oraz apteki szpitalnej (10 mln zł),
•    modernizację oddziału ortopedyczno-urazowego i adaptację pomieszczeń na potrzeby pododdziału neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia (7,4 mln zł)
•    rozbudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i oddziału neonatologicznego (8 mln zł),
•    modernizację bloków operacyjnych (18,1 mln zł),
•    utworzenie pracowni hemodynamicznej (4,5 mln zł),
•    doposażenie oddziału urologii i onkologii urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną (1,9 mln zł),
•    wyposażenie technologiczne do Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej (5,5 mln zł),
•    zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby terapii natychmiastowej SOR (ponad 3,8 mln zł),
•    poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej w SOR (3,7 mln zł),
•    utworzenie laboratorium mikrobiologicznego (4,2 mln zł).
– Przygotowujemy się do następnego, bardzo poważnego zadania jakim będzie remont, obecnie wyłączonego z eksploatacji, budynku kotłowni. Planujemy utworzenie szkoły rodzenia, poradni ginekologiczno-położniczej i neonatologicznej, pracowni wczesnej rehabilitacji poporodowej i uroginekologicznej, poradni preluksacyjnej i innych poradni dziecięcych. Będzie to projekt realizowany we współpracy z Klinicznym Szpitalem Położniczym w Mińsku na Białorusi. Planujemy zakończyć projekt w połowie 2020 r. – mówi Dariusz Młynarczyk, członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Blisko 20,3 mln zł otrzymał Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce, m.in. na: adaptację budynku mieszkalnego (blisko 6,8 mln zł). Wsparcie w wysokości 8,4 mln zł trafiło do Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach m.in. na adaptację pomieszczeń po byłej noclegowni na ambulatorium lekarskie (1,8 mln zł). Szpital Mazowiecki w Garwolinie za ponad 8,4 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza przeprowadził szereg prac remontowych, termomodernizacyjnych, a także zakupił sprzęt medyczny, m.in. aparat USG.

Dużym wsparciem dla placówek zdrowia z subregionu siedleckiego okazały się środki unijne w ramach RPO WM 2007-2013. Samorządy sięgnęły w sumie po ponad 61 mln zł. Przebudowany został SP ZOZ w Borowiu, a inne szpitale udało się wyposażyć w specjalistyczny sprzęt – powiatowy w Garwolinie dzięki blisko 19,9 mln zł dotacji, a w Łosicach za kwotę 3,6 mln zł. W wielu szpitalach i i przychodniach udało się również wprowadzić systemy e-usług. Fundusze unijne na te zadania pozyskały m.in. SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, SPZOZ w Łosicach i SPZOZ w Garwolinie.

Środki unijne wsparły subregion siedlecki także w ramach ZPORR. Po dofinansowanie w wysokości blisko 10,8 mln zł sięgnęło 7 placówek zdrowia. Udało się m.in.: zakupić sprzęt i aparaturę dla szpitala powiatowego w Mińsku Mazowieckim (2,7 mln zł) oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach (2,7 mln zł), a także karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (1,2 mln zł). Dzięki unijnemu wsparciu w instytucjach służby zdrowia z subregionu siedleckiego realizowane były także projekty związane z informatyzacją i wprowadzeniem e-usług.
Samorząd Mazowsza przeznaczył również 8,6 mln zł na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim.

Kolektory w Siedlcach
Dzięki dotacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wsparciu z budżetu województwa Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wziął udział w programie, w ramach którego w 12 szpitalach na Mazowszu zamontowano farmy paneli słonecznych. Wartość inwestycji w siedleckiej placówce to ponad 2,3 mln zł. Montaż paneli to nawet 20 proc. oszczędności na kosztach ponoszonych przez szpital przy podgrzewaniu ciepłej wody.

KULTURA I TURYSTYKA
Placówki kultury oraz obiekty zabytkowe z subregionu siedleckiego w sumie otrzymały już blisko 14 mln zł z budżetu województwa, a także ponad 71,6 mln zł z funduszy unijnych. Środki te pozwoliły m.in. zrewitalizować Rynek Mariacki w Węgrowie (14,8 mln zł) czy uratować zabytkowy budynek starego szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 (5,6 mln zł). Inną ważną inwestycją, która zmieniła przestrzeń miejską była przebudowa i adaptacja budynku starego dworca PKP w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej na potrzeby Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta (prawie 1,5 mln zł z UE).
Z kolei na organizację imprez kulturalnych i turystycznych w subregionie siedleckim oraz renowację obiektów zabytkowych samorząd województwa przeznaczył ponad 6,8 mln zł.

Tylko w tym roku do subregionu siedleckiego trafi ponad 1,4 mln zł na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytkach. Dofinansowanie z budżetu Mazowsza otrzyma 19 projektów.
Ponad 508,4 tys. zł w 2018 r.

W tym roku zarząd województwa rozstrzygnął dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i turystycznych czy też publikację wydawnictw. Do subregionu siedleckiego trafi w sumie ponad 508,4 tys. zł na organizację 38 projektów. Znalazły się wśród nich m.in. plener malarski, muzyczny festiwal dla młodzieży, konkurs zespołów ludowych Biesiada Podlaska, jarmark, przegląd regionalnych zespołów ludowych.

W pierwszym konkursie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie w wysokości ponad 438,3 tys. zł otrzymało 32 przedsięwzięcia z subregionu siedleckiego. Kolejnych 6 projektów, dotyczących turystyki i krajoznawstwa dostanie ponad 70,1 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza.

Obiekty sportowe
Samorząd województwa stworzył nowy autorski program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. Na zmodernizowanie lub stworzenie m.in. boisk, bieżni, torów czy siłowni plenerowych do subregionu siedleckiego trafi ponad 1,4 mln zł na realizację 12 projektów. Każdy powiat bądź gmina mogły złożyć najwyżej dwa wnioski. Maksymalne wsparcie to do 75 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 200 tys. zł.

SOŁECTWA
W tym roku w ramach pilotażowego programu samorządu województwa „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” wsparcie otrzymały 52 gminy z subregionu siedleckiego. Zrealizują one 103 inwestycje za ponad milion zł.

OSP
Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również mazowieckich strażaków ochotników w zakupie samochodów pożarniczych oraz niezbędnego sprzętu. W latach 2006-2017 do jednostek OSP z subregionu siedleckiego trafiło w sumie ponad 13,2 mln zł z budżetu Mazowsza. Wsparcie to pozwoliło na zakup m.in. 104 samochody pożarnicze, 5 łodzi ratunkowych, 153 pomp i motopomp pożarniczych oraz innego sprzętu specjalistycznego. Tylko w tym roku ochotnicze straże pożarne z subregionu siedleckiego otrzymają kolejne 1,1 mln zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi do 9 jednostek. Gminy, które wnioskowały o dofinansowanie, mogły uzyskać do 130 tys. zł na ciężki lub średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt i do 70 tys. zł na lekki samochód. W tym roku jednostki otrzymają również wsparcie na remonty strażnic. Do subregionu siedleckiego na ten cel trafi ponad 1,1 mln zł na realizacje 48 projektów.Inf. pras.

O kierunkach rozwoju w Siedlcach - konferencja z marszałkiem komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Informacje, Siedlce - więcej informacji

Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez infosiedlce.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

AGW MEDIA ANETA KRAJEWSKA z siedzibą w Mordy 08-140, Czepielin 23

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"